ป้ายกำกับ: ตั้งครรภ์

ฝันว่าท้อง ฝันว่าตัวเองท้อง ฝันว่ามีน้อง ตั้งครรภ์

ความหมายทั่วไปของความฝัน หากคุณฝันว่ากำลังท้องหรือมีน้องหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่หมายความว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เช่นหน้าที่การงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการเดินทางใหม่ๆรวมทั้งการพบเจอคนใหม่ๆแปลกหน้าแปลก […]